MVB och Svenska Hus bygger nytt i Bandhagen

Gullringsbo-koncernens företag inleder ett nytt samverkansprojekt för produktion av hyresrätter i Bandhagen


16 november, 2020

Kv. Diabilden är ett exploateringsområde beläget strax söder om Stockholm. Efterfrågan på nya hyresrätter i området är hög och för cirka ett år sedan fick fastighetsutvecklaren Svenska Hus, som redan äger ett flertal bostadshus i anslutning till området, grönt ljus för att bygga ytterligare 175 hyreslägenheter. Framtagandet av systemhandlingar har pågått en tid i samverkan med byggföretaget MVB, som nu påbörjar arbetet med bygghandlingarna för att därefter starta produktionen.

– Genom samverkansformen utnyttjas våra kompetenser maximalt. Vi på MVB bidrar med vårt kunnande om en effektiv och hållbar byggproduktion och Svenska Hus med sin erfarenhet av långsiktig drift och förvaltning. Tillsammans ska vi bygga moderna, sunda och trygga bostäder som kan nyttjas av många generationer framåt, säger Per Ununger, vd MVB Öst AB.

Visionen för den nya fastigheten, som fördelas på sex trapphus om sex till tio våningar, är att tillsammans med kommande bebyggelse i kvarteret, bilda en urban och modern karaktär i den befintliga stadsbilden.

Vi ser fram emot att få komma igång och bidra till en vidareutveckling av stadsdelen tillsammans med MVB. Att utveckla moderna och hållbara bostäder i storstadsregionerna är helt i linje med vår affärsidé och det bidrar även till vårt långsiktiga mål om en jämn fördelning mellan intäkterna från bostäder och kommersiellt. Vår fastighetsutvecklingsansvarige Niklas Gahm visar återigen bevis på skicklighet och entreprenörskap där vi fortsätter att skapa nytt och utveckla vårt fastighetsbestånd i Stockholmsregionen, säger Daniel Massot, vd för Svenska Hus.

Projektet påbörjas 2021 och förväntas vara klart under 2023. Ordervärdet för MVB är på
ca 260 miljoner kronor.