MVB renoverar 114 lägenheter i Uddevalla

MVB har fått uppdraget att utföra ROT-renovering av fyra huskroppar i centrala Uddevalla. Projektet omfattar totalt 114 hyresrätter och beställare är HSB Stiftelse Jakobsberg.


27 april, 2023

I projektet Walkeskroken ska samtliga stammar, kök och badrum totalrenoveras. Utöver detta ska nya FTX-ventilationssystem med tillhörande fläktrum byggas. Renoveringen innebär en ökad standard för samtliga lägenheter i området.

– MVB har lång och gedigen erfarenhet av ROT-renoveringar och medarbetare med bred kompetens inom området. Vi är noga med att visa stor hänsyn till de boende och vara lyhörda inför beställarens önskemål. Därför är vi väldigt glada att vi fått förtroendet att genomföra projektet Walkeskroken för HSB, säger Peter Lundgren arbetschef MVB Väst.

Projektet kommer drivas fram etappvis för att minimera störningar för de boende. Planering och förberedelse är påbörjad och entreprenaden kommer starta inom kort. Projektet är en totalentreprenad som planeras pågå fram till våren 2025.

Kontakt
Peter Lundgren, arbetschef MVB Väst
Telefon: 0704-93 09 24