MVB stöder Giving People

21 december, 2020

Idag lever ca 186 000 barn i Sverige i vad som klassas som relativ fattigdom. Ytterligare drygt 175 000 barn lever i familjer vars inkomst utmäts av kronofogden, vilket gör dessa barn till en utsatt målgrupp. Organisationen Giving People hjälper utsatta barnfamiljer med mat och andra förnödenheter. I samband med coronakrisen har behovet av hjälp ökat stort. MVB har därför valt att stödja Giving People som en del i vårt engagemang för staden och för att bidra till att drabbade barnfamiljer ska få en bättre vardag. https://givingpeople.se/