MVB får två nya skolprojekt i region Trestad

MVB har fått i uppdrag att bygga Toppluvans förskola i Trollhättan och Blekets förskola i Uddevalla. Beställare är Kraftstaden respektive Uddevalla kommun. Det gemensamma ordervärdet är 79 mnkr.


17 december, 2020

TOPPLUVANS FÖRSKOLA, som ligger i Strömsund på västra sidan älven, omfattar en om- och tillbyggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar där första delen är en tillbyggnad om cirka 1 000 kvm BTA som sker under 2021. I del två renoveras den befintliga skolan och under 2022 överlämnas projektet som helhet till verksamheten.

BLEKETS FÖRSKOLA startar med rivning av den befintliga uttjänta skolan och sanering av  marken efter en tidigare brand. Därefter byggs en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två plan. Den totala ytan blir ca 1 570 kvm BTA.

– Bland det bästa vi kan ge våra barn är en sund, inspirerande och trygg miljö för inlärning och lek. Men lika viktigt är att personalen får en funktionell och trivsam arbetsplats. Att få vara med och skapa en bra skolmiljö ligger oss därför varmt om hjärtat. Vi ser fram emot att ta oss an Toppluvan och Bleket under kommande år för att bygga ytterligare två riktigt fina och moderna förskolor, säger Peter Lundgren, Arbetschef på MVB Astor Bygg.

MVB är sedan många år etablerade i regionen och har här byggt en rad skolor och förskolor såsom Sjölunda skola och Majåkerskolan i Lidköping samt Belfragegatans förskola och Mulltorps skola i Vänersborg. Under året färdigställdes Vällingklockans förskola i Trollhättan och första entreprenaddelen av Ramnerödsskolan i Uddevalla.

Toppluvans förskola och Blekets förskola ska båda vara klara i september 2022.