Nu börjar vi bygga Hälsohuset i Trelleborg

21 mars, 2018

Nu har vi tagit det första spadtaget till det nya äldreboendet Hälsohuset i Trelleborg. Händelsen gick att läsa i Trelleborgs Allehanda.

Ett spadtag för framtida vårdplatser

Marken var frusen, men det gick ändå att ta första spadtaget till det nya äldreboendet Hälsohuset på fredagsförmiddagen. En mer grävvänlig hög med grus fick tjänstgöra i stället.

Lennart Höckert (S), socialnämnden ordförande, dirigerade den fyrhövdade skara som fått äran att ta det första spadtaget.

– Håll nu! Tryck inte för djupt! Bra! Och så kastar vi! hojtade Lennart Höckert.

Och så skyfflade de fyra i väg gruset i riktning mot de samlade fotograferna. Förutom Höckert hölls spaden av kommunalrådet Torbjörn Karlsson (S) samt de anställda Anica Pasarokovska (korttidsenheten/växelvården) och Josephine Nilsson (dagverksamheten).

Vill det sig väl kan Hälsohuset på Frans Malmrosgatan stå klart i december 2019 och då ha plats för 72 lägenheter för äldre, såväl ”vanliga” äldreboendeplatser som platser för korttids- och växelvård. Även dagverksamhet för dementa ska finnas i huset.

Hälsohuset blir ett lika välkommet som rart inslag i den trelleborgska floran av vårdboenden. Det senaste nya boendet som byggdes var Högalids äldreboende på Klörupsvägen som stod klart i januari 2010.

– Det är förstås positivt. Efter Högalid har vi i princip bara flyttat in verksamhet i lokaler som redan varit färdiga, typ Borgvallen. Det här behövs, särskilt som det befintliga fastighetsbeståndet inte är hundraprocentigt utifrån dagens förutsättningar, sa Kenneth Johansson, avdelningschef för vård- och omsorg på socialförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Josephine Nilsson var glad för att dagverksamheten snart ska få flytta in i nya och fräscha lokaler.

– I dag finns vi på både Fagerängen och Malörten. Det ska bli kul att skapa något nytt tillsammans, sa hon.

Innan första spadtaget togs passade Lennart Höckert på att berömma sig själv och socialnämnden som han menar har tagit tag i problemen med brist på äldreplatser.

– Vi har dragit i gång en en långsiktig strategi för att få fler boendeplatser för att möta trelleborgarnas efterfrågan. I dag tar vi ett steg av flera för att möta framtidens omsorgsbehov, sa Lennart Höckert.

Hälsohuset beräknas kosta 156 miljoner kronor att färdigställa.

Läs mer om projektet här.