Samhällsskydd mellersta Skaraborg inviger sina nya lokaler i Falköping

Om- och tillbyggnaden av den nya brandstationen i Falköping är klar och verksamheten har flyttat in.


11 december, 2019

De nya lokalerna som MVB byggt bidrar till ett ökat samarbete för blåljusverksamheterna ambulans och räddningstjänst. Även lokalerna för Kommunernas samordningscentral, KSC, har byggts om och fått en högre säkerhetsklass. 

I bild fr vänster MVB:s platschef Patrik Svensson, Krister Lundberg projektledare Falköpings Kommun, och Stefan Swensson Förvaltningschef på SMS, Samhällsförsvar mellersta Skaraborg.

Läs mer om projektet Kv Lyran.