MVB bygger Kungliga Operans och Kungliga Dramatiska Teaterns nya produktionscenter

Stadsutvecklaren Fabege AB har gett MVB i uppdrag att bygga Operan och Dramatens nya produktionscenter i Flemingsberg söder om Stockholm.


31 maj, 2021

Stadsutvecklaren Fabege AB har gett MVB i uppdrag att bygga Operan och Dramatens nya produktionscenter i Flemingsberg söder om Stockholm.

Entreprenaden omfattar en byggnad om 14 100 kvm vilka kommer att rymma ateljéer och verkstäder samt två repetitionssalar och historiska kostymer. Både Operan och Dramaten har ett uppdrag att vårda och vidareutveckla hantverkstraditionen inom teaterområdet. De nya lokalerna kommer att ge verksamheten förutsättningar för detta.

Flemingsberg är ett av de starkast växande utvecklingsområdena söder om innerstaden med universitetssjukhus, sex lärosäten och ett av Sveriges största rättscentrum. Huddinge kommuns vision är att fortsätta utveckla Flemingsberg till att bli en levande stadsdel med en mix av kultur, utbildning och näringsliv. Operans och Dramatens nya byggnad blir startskottet för nästa etapp i kommunens stadsutveckling tillsammans med Fabege.

Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Bespoke nivå Very Good helt i linje med MVB:s vision att bidra till utvecklingen av en mer hållbar stad.

– Operans och Dramatens nya produktionscenter kommer att vara ett viktigt tillskott för hela Kultursverige och bidra positivt till Storstockholms tillväxt. Det känns därför roligt att MVB får vara delaktig i utvecklingen och med vår kunskap och erfarenhet, skapa en byggnad som ger ett långsiktigt mervärde för väldigt många människor, säger Tobias Lundberg, VD MVB Öst AB.

– Vi har längtat till dagen då vi får sätta spaden i marken för vårt första projekt i Flemingsberg. Nu är vi två steg närmare tack vare den godkända detaljplanen och att vi har upphandlat MVB som delar våra kunders och vår vision för vad vi ska skapa här, berättar Klas Holmgren, chef för Projekt och Förädling på Fabege.

Preliminär byggstart för det nya produktionscentret är 2022 och inflyttning beräknas ske under 2024.