MVB bygger nytt demensboende i Trollhättan

6 mars, 2019

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, har gett MVB i uppdrag att bygga det nya demensboendet på Dannebäcken. För MVB är ordern värd 85 miljoner kronor och ytterligare ett steg i företagets etablering i region Trestad. Redan nu bygger man till exempel Vällingklockans förskola i Trollhättan, Belfrage förskola, Mulltorp Skola i Vänersborg och den nya brandstationen i Falköping.

Enligt kommunens prognos kommer antalet Trollhättanbor över 80 år att öka med 50 procent fram till år 2030. Det medför att det behövs nya vård- och omsorgsboenden som motsvarar fyra större äldreboenden. Uppförandet av den nya demensavdelningen på fastigheten Kv. Stjärtmesen är en del i kommunens satsningar för att tillgodose det ökade behovet.

Byggnaden kommer att ha ett stort miljöfokus med höga krav på bland annat byggmaterial och installationer. Projektet har som mål att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och följa kraven för Sunda Hus Klass A.

– Projektets krav på miljövänliga material och energieffektiv drift ligger helt i linje med MVB:s hållbarhetsarbete. Det i kombination med att få vara med och skapa en stimulerande miljö för personer med särskilda vårdbehov känns väldigt inspirerande, säger Mikael Andreasson, Regionchef MVB Astor Bygg.

Naturen stimulerar våra sinnen och har positiva effekter för vårt välmående. Närhet och enkel tillgänglighet till en utomhusmiljö kommer därför att vara en viktig del i det nya demensboendet. Bland annat byggs en omslutande innergård och en omgivande gård. Det kommer även finnas ett inglasat uterum på plan två där de boende kan få känslan av att vara utomhus. Totalt rymmer det nya demensboendet 45 lägenheter, gemensamhetslokaler, kök och personalutrymmen. Markarbeten startar inom några veckor och färdig byggnad beräknas stå klar i slutet av år 2020.