MVB får uppdraget att bygga Ramnerödsskolan i Uddevalla

MVB bygger nya Ramnerödsskolan i Uddevalla.


19 december, 2018

Positiv befolkningsutveckling med ökat antal barn ligger bakom Uddevalla kommuns beslut att låta Ramnerödsskolan bli dubbelt så stor. Nu är det klart att det blir MVB som får uppdraget att bygga om skolan.

Nuvarande högstadieskola kommer efter förvandlingen bli en komplett F-9 skola för 750 elever och en personal på 100 personer. Omvandlingen sker i etapper och omfattar både ny huskropp och ombyggnad av befintligt hus.

I etapp ett byggs en ny skola samt tillbyggnation av en idrottshall. Skolans elever flyttar in i nya delen medan ombyggnaden pågår i den befintlig skoldelen (etapp 2). Det kommer även att ske mindre ombyggnader av den lägre skolbyggnaden som idag bland annat rymmer NO-salar.

– Vi kommer lägga ner mycket tid på planeringen för att personal och elever ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt under projektets gång. Det kommer att ställas höga krav på oss men genom vår erfarenhet och våra rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som följer BF9K-certifieringen, känner vi oss trygga i hela processen, säger arbetschef Peter Lundgren.

Den nya skolan får en fasad som till största del består av tegel där övergång sker från ljust till mörkt. Ytorna kring entréer och burspråk utförs med så kallad grafisk betong, där en konstnär kommer få möjlighet att uttrycka sig samt ge skolan en unik prägel. Totalt omfattar byggprojektet nästan 10 000 kvm, där ca hälften består av nybyggnation. Helt färdig kommer skolan att vara i augusti 2022.

– Vi tackar Uddevalla kommun för förtroendet. Tillsammans med kommunen ska vi skapa en riktigt bra skolmiljö för elever och personal, där vi på MVB kan bidra med vår erfarenhet inom hållbart byggande, säger Mikael Andreasson, Regionchef MVB Astor Bygg.

MVB har genomfört flera skolprojekt i regionen bland annat byggandet av Sjölunda skola och Nya Majåkerskolan i Lidköping. Företaget har dessutom pågående skolprojekt både i Vänersborg och i Trollhättan. Ramnerödsskolan är MVB:s andra projekt i Uddevalla. Nyligen fick man även uppdraget att bygga Vildvinet, ett gruppboende åt kommunen. Inom kort etablerar MVB ett produktionskontor som en del i den fortsatta satsningen i staden.