Nordkroksvägen, Vargön

I ett nära samarbete med verksamheten från Vänersborgs kommun och vår beställare AB Vänersborgsbostäder har vi byggt Nordkroksvägen 6, ett äldreboende av högsta kvalitet i Vargön.

Projektet omfattade rivning av befintliga lokaler, renovering av ett äldre hus samt en nybyggnation av ca 4 000 kvm. Det nya boendet har utökats med ett våningsplan vilket skapat rum för totalt 44 vårdplatser.

Nordkroksvägen 6 ingick i ett strategiskt partneringavtal mellan MVB och AB Vänersborgsbostäder. I projektet hade MVB ansvar för både projektering och produktion vilket skapade stora möjligheter att påverka utformningen av fastigheten, ta till vara verksamhetens önskemål och arbeta målinriktat med fokus på att skapa mesta möjliga värde för de boende och personalen.

”Projektet är ett kvitto på när samverkan fungerar som bäst. Tack vare att vi arbetat i partnering har vi lyckats fånga verksamhetens önskemål och samtidigt hålla oss inom budget. Genom täta avstämningar och en god kommunikation med verksamheten har vi lyckats projektera och bygga ett äldreboende i högsta klass, Peter Lundgren, arbetschef MVB Väst”

Det täta samarbetet med verksamheten har resulterat i anpassade lösningar och funktioner som efterfrågats av både personal och boende. Ett exempel är solrummet. Rummet är försett med värmelampor, doftar svagt av tjära och är inrett som en klassisk västkustbrygga. Hit kan boende och personal komma för att tanka D-vitamin och energi året om. Ett annat exempel är utformningen av de gemensamma ytorna där köken är placerade i mitten med serveringsluckor i tre väderstreck. På så sätt kan personalen arbeta i köket och samtidigt ha uppsikt över såväl soffgrupp som matbord.

Projektet har samtidigt inneburit flera utmaningar. Initialt var planen att renovera det gamla äldreboendet, tidigt i projekteringen insåg man dock att det inte var den ekonomiskt bästa lösningen. I stället beslöts att delar av det gamla boendet skulle rivas för att ge plats åt en nybyggd boendedel samtidigt som bland annat källare, undercentral och en flygel skulle bevaras och byggas om.

Nordkroksvägen 6 är nu ett ljust och luftigt äldreboende med stora sociala ytor, boenderum med tekniska lösningar som gör det enkelt för boende att orientera sig och personalen att arbeta säkert och en grönskande trädgård som bjuder in till sociala aktiviteter.

Projektet färdigställdes i juni 2023.

Artikel: Med samverkan föll alla pusselbitarna på plats i projektet

Bilder av fotograf Sebastian Lamotte