Panattoni, Åstorp

MVB har fått uppdraget att bygga en industri- och logistikanläggning i Åstorp. Beställare är Panattoni., Europas största utvecklare av logistik- och industrifastigheter.

Panattoni har haft en snabb start på den svenska marknaden vilket etablerat dem som en tung aktör med flera projekt i framför allt i mellersta Sverige. Nu har företaget skrivit avtal med Södervidden Fastigheter på 77 000 kvm i Åstorp med bästa skylt- och logistikläge längs med E4. På fastigheten har MVB fått uppdraget att uppföra en byggnad om 46 000 kvm för logistik alternativt lättare industri.

Fastigheten kommer att byggas för att miljöcertifieras enligt Breeam Excellent vilket ligger i linje med Panattonis och MVB:s arbete kring hållbarhet. Omtanken om miljön är viktig i projektet och för att göra området grönare kommer ett 30-tal stora ekar att flyttas från Söderviddens ägor vid Vrams Gunnarstorp och återplanteras på tomten.

Markarbetet började i juni 2023 och färdigställande av anläggningen beräknas till 1 september 2024.

Kort fakta
Yta: 46 000 kvm BTA
Fri höjd: 12 meter
Antal lasthus: 42
Antal markportar : 3
Uppvärmning: Fjärrvärme
Solcellanläggning: ja
Sprinklersystem: ESFR
Certifiering: Breeam Excellent

Första spadtaget togs den 6 september 2023.