Hyllievångsparken, Malmö

MVB har anlagt första etappen av Hyllevångsparken i Malmö på uppdrag av Malmö stad.

Entreprenaden omfattade anläggning av planteringsytor, gångstråk, ”Biergarten”, träpaviljong samt förbereda för café och växthus.

Hela parken är på ca 6,4 ha och kommer att bli ett av Malmös större grönområde. Parken anläggs  i tre etapper varav MVB genomfört uppdraget på den första etappen omfattande 1 ha.

Upphovsmakarna har tagit fasta på den stolta tradition av robusta, rekordgröna parker som Malmö länge har uppskattats för, men samtidigt planerat för en park som får växa fram successivt med sin samtid.

Stort växthus med café
Parkens hjärta anläggs i norra delen. Här placeras ett stort växthus med café som knyter an till Hyllies odlingstraditioner. Här byggs även en temalekplats, inspirerad av byggarandan i det nya Hyllie. Två naturliga och efterfrågade mötesplatser som uppförs i ett tidigt skede för att parken ska komma till nytta direkt.

Hyllies planerade kulturhus kommer dessutom att ligga i nära anslutning till parken vilket öppnar upp för att flytta ut en del av den kulturella verksamheten utomhus.

Dagvattenstråk
Resten av parkområdet blir en plats för rekreation och möten, vila och lek, med fokus på roliga och eftertraktade aktiviteter som kanske inte träder fram vid en första anblick, men som är lågmält och fint insprängda i parken. Bland annat ”Allmogeåkern” och ”Fruktlunden”.

Västra delen av parken får en böljande karaktär och hela parkområdets utbyggnad med nivåskillnader utformas så att ett dagvattenstråk, som sträcker sig från norr till söder, står redo att ta emot extra vatten vid skyfall.

Längs östra sidan av parken anläggs ”Parkhyllan”, en gångfartsgata av tegel som kan fungera som golv med mötesytor för boule, hammockar och pingisbord.

Parken öppnade för allmänheten i juni 2021.

Visionsbild © Nyréns Arkitektkontor/Plot Studio