Temalekplats, Malmö

MVB har på uppdrag av Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, byggt och anlagt en ny temalekplats i stadsdelen Hyllie.

Temalekplatsen som fått namnet Den hemliga staden är på cirka 6 000 kvm och ingår som en del i den växande Hyllievångsparken. Lekplatsen består av ett 30-tal kulisser som bildar olika rum, klättertorn med rutschbana, linbana, gungor och studsmattor. Här finns även diverse sportutrustning, vattenlek, sandlådor och grävskopor. Parken har även försetts med en stor gradängtrappa, grillar, bord och bänkar för umgänge och picnick samt en offentlig toalett.

Lekplatsens tema togs fram efter en workshop med barn från den närliggande skolan. Bland annat fanns önskemål om att kunna gömma sig, gå in i ett rum och komma ut i ett annat, klättra och leta efter skatter. Idén om den hemliga staden var född.

Lekplatsen är indelad i olika zoner; en aktiv, en lugn och en samlande zon. I den aktiva finns ytor för fartfyllda lekar som testar både kondition och rörelseförmåga. Den lugna zonen ska inge en större trygghet där leken är mindre fartfylld. Den samlande zonen består av sittplatser och ytor för umgänge.

Temalekplatsen är en del av Hyllievångsparken. MVB anlade parkens första etapp 2020/2021 som består av bland annat en fruktlund, odlingsytor, Biergarten och stora perennplanteringar. Hela parken planeras att bli 6,4 ha och kommer, när den är färdig, att vara en av Malmös större grönytor.

Den hemliga staden invigdes 11 november 2023. Landskapsarkitekter har varit Plot Studio.