Ny professur ska främja energieffektivt byggande

MVB:s ägare donerar 10 miljoner för instiftande av en ny professur för forskning inom energieffektivt byggande vid Lunds Tekniska Högskola.


1 juli, 2021

MVB:s ägarfamilj, via Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, donerar 10 miljoner kronor till Lunds Tekniska Högskola. Pengarna går till att under fem år finansiera en professur med inriktning på energieffektivt byggande i syfte att bidra till att Sverige kan uppnå sina energi- och klimatmål.

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser efter 2045. För att målet ska nås krävs agerande och förändring i många branscher. Inte minst i bygg- och fastighetsbranschen som står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Instiftande av den nya professuren ska bidra till minskade utsläpp genom forskning kring hur byggnation och drift av hus kan bli mer energi- och miljöeffektiv. Tjänsten kommer att inrättas på avdelningen för Energi- och Byggnadsdesign på Lunds Tekniska Högskola.

– Lunds universitet har framgångsrikt byggt upp en spetskunskap inom hållbart och energieffektivt byggande. Vi hoppas att den nya professuren ska ge resultat i form av ytterligare kunskap i ämnet, men också öka uppmärksamheten kring den forskning och utbildning som sker i Lund och på Campus Helsingborg, säger Hans Eliasson, ordförande i Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur samt grundare och ägare av AB Gullringsbo Egendomar.

– Ägarfamiljens engagemang och bidrag till en vidareutveckling inom energieffektivt byggande är mycket värdefullt för oss på MVB och ligger helt i linje med vårt
hållbarhetsarbete. Vi ser fram emot att få ta del av forskningsresultaten och skapa ett framtida erfarenhetsutbyte med universitetet för att i förlängningen kunna utveckla våra byggmetoder och skapa mer hållbara städer för kommande generationer, säger MVB:s styrelseordförande Per Ununger.

Familjen Eliassons stiftelse har under många år samarbetat med Lunds universitet och har tidigare bland annat bidragit till en professur i hållbart byggande, initierat en masterutbildning vid Campus Helsingborg och instiftat priset Årets framtidsbyggare. Priset är ett av Sveriges största hållbarhetspriser.