Amanda Svanström – HR och utveckling

13 juni, 2021

Amanda Svanström arbetar med HR och utveckling på MVB i region väst. I uppdraget ligger att utveckla medarbetare, arbetssätt, men också hitta rutiner och verktyg som skapa ett ännu effektivare arbete.

Som HR- och utvecklingsansvarig ligger stort fokus på kommunikation och att ha en

öppen dialog med båda medarbetare och chefer i organisationen. Amanda menar att det bästa är om man kan prata med varandra i stället för runt eller om varandra. Hon säger att det gäller att vara vaksam när man tror sig förstå någon. Den tydligheten är viktig oavsett vem du är och vad du arbetar med.

Genom kommunikation kan förtroende mellan människor byggas upp. Amanda gick en gång en utbildning där de pratade om ett förtroendebatteri som laddas upp. Det var något som fastnade hos henne och som hon försöker tillämpa i sitt arbete. Hon menar att när batteriet väl är laddat är det mycket lättare att påverka och att nå sin målsättning. Men påpekar samtidigt att du aldrig är ensam om att bygga upp ett förtroende, utan det måste vara ömsesidigt för att man ska kunna få ett bra resultat, oavsett vad det gäller. Det gäller bara att genom bra kommunikation hitta rätt väg dit.

LAGANDA

Ett annat av Amandas ledord är laganda. På ett företag och i ett projekt måste man vara medveten om att alla spelar en viktig roll i gruppen, oberoende av befattning, för att vi ska nå våra mål. Här kommer återigen kommunikationen att spela en viktig roll – genom att kommunicera de gemensamma målen för t.ex. projektet skapas delaktighet, motivation och engagemang. Vilka är viktiga pusselbitar för att skapa en bra laganda. Tydlig kommunikation är nyckeln till bra laganda. Kommunikation kan därför aldrig ske för mycket, säger Amanda bestämt.

MVB-APP

Efter en genomförd arbetsmiljöenkät framkom det att det fanns ett behov hos medarbetarna om mer information och att den skulle bli tillgänglig för alla. På tjänstemannasidan fanns e-mail, intranät och tjänsten Workplace, men det saknades en kanal där man snabbt kunde kommunicera med alla medarbetare inklusive de ca 70 träarbetare som finns i företaget. Lösningen blev MVB-appen.

MVB-appen fungerar som ett intranät och innehåller med bland annat personalhandbok, information om nya projekt, företagsinformation, tidrapportering, filmer och nyheter. Appen lanserades under hösten och har fått ett väldigt bra mottagande.

– Med MVB-appen har vi fått en bättre kontakt med våra medarbetare och kan snabbt få ut viktig information. Genom appen i mobilen har våra medarbetare a-alltid tillgång till uppdaterad information och kan även använda den för ledighetsansökan, tillbudsrapportering med mera. Vi använder även appen som en social kanal där vi berättar om vad som händer i företaget. Appen har skapat både effektivitet och bidragit till en större gemenskap, säger Amanda.