Första spadtaget för Kvirkelhusen i Lomma

Ett gemensamt första spadtag symboliserade byggstarten på bostadshusen Kvirkelhusen i området Lomma Norra.


28 februari, 2023

De fem bostadshusen med totalt 70 bostadsrätter byggs i två etapper där den första omfattar tre hus med totalt 42 lägenheter. Husen kommer att vila på pelare där bostäderna börjar först på plan två. Materialen är genomgående valda för lång hållbarhet och husen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

De första husen beräknas vara klara kvartal tre, 2024. Spadtaget togs av beställare CA Fastighets regionchef Remus Cismas (till höger), boenderepresentant och MVB:s arbetschef Jacob Christensson.