MVB rekryterar Peter Wågström till styrelsen

Byggkoncernen MVB har utsett entreprenören och investeraren Peter Wågström som ny ledamot i styrelsen för MVB Holding AB, moderbolag till de fyra regionala bolagen inom MVB.


14 mars, 2023

Byggkoncernen MVB har utsett entreprenören och investeraren Peter Wågström som ny ledamot i styrelsen för MVB Holding AB, moderbolag till de fyra regionala bolagen inom MVB.

Peter Wågström har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom svenska bygg- och fastighetsbolag. Under tio år satt han i koncernledningen för NCC varav sex av dessa som koncernchef. Dessförinnan har han haft ett stort antal ledande befattningar inom affärs- och fastighetsutveckling, inte minst i Skanska-koncernen där Peter deltog i börsnoteringen av Drott och därefter ingick i koncernledningen för såväl Drott som Fabege. Peter är civilingenjör med inriktning på fastighetsekonomi från KTH i Stockholm. Idag är han verksam som entreprenör, styrelseledamot och investerare.

– Peter Wågströms långa branscherfarenhet i kombination med hans entreprenörskap är en tillgång för vår styrelse och blir en resurs för MVB:s fortsatta resa framåt, säger Per Ununger, styrelseordförande för MVB Holding.

– Det känns fantastiskt kul att få komma in i ett bolag som befinner sig i en så pass spännande fas med nya satsningar och regionala expansioner. MVB har gång på gång visat prov på vad det innebär att vara ett modernt byggbolag och det känns väldigt inspirerande att få medverka till att föra verksamheten framåt, säger Peter Wågström

Peter tillträder sitt uppdrag i samband med dagens styrelsemöte den 14 mars.

Övriga ledamöter i styrelsen

  • Hans Eliasson, Grundare av Gullringsbo Egendomar, koncernens ägarbolag
  • Sture Kullman, styrelseledamot
  • Susanne Olofsson, Vd Gullringsbo Egendomar
  • Marie Bucht Toresäter, Vd Novier
  • Ylva Beck, Senior partner Globe Plus AB
  • Fredrik Lagercrantz, CFO Attendo AB                                                       

För ytterligare frågor kontakta:

 Per Ununger
Styrelseordförande MVB Holding AB
per.ununger@mvbab.se
0730 – 78 83 00

Bild: Håkan Lindgren