MVB bygger Malmö Internationella Skola

Malmö stad har gett MVB i uppdrag att bygga nya Malmö Internationella Skola i den snabbt växande stadsdelen Hyllie.


4 november, 2021

Nu är det klart att det är MVB som får uppdraget att bygga nya Malmö Internationella Skola i stadsdelen Hyllie. Den nybyggda skolan kommer att kunna erbjuda fler elever en internationell utbildning vilket därmed ökar regionens förutsättningar att locka till sig nya internationella företag och medarbetare till regionen.

Stadsdelen Hyllie i Malmö har en vision att bli Öresundsregionens klimatsmartaste område med en tydlig internationell karaktär, inte minst genom sin närhet till Danmark. Hyllie har expanderat snabbt sedan början av 2000-talet och kommer att fortsätta att växa med nya bostäder och arbetsplatser kommande år. 2040 beräknas 25 000 personer vara bosatta i området.

En faktor för etablering av nya företag med internationell verksamhet är många gånger tillgången till en internationell utbildning för de anställdas barn. Malmö Internationella skola startade 2013 och har idag grundskoleelever med över 46 olika nationaliteter. Målgruppen är barn till föräldrar som tillfälligt arbetar och studerar i Malmö samt hemvändande svenskar. Sedan ett år tillbaka ligger skolan tillfälligt i Limhamns sjöstad. Nu får skolan en egen byggnad som när den är klar kommer att ha ca 550 utbildningsplatser i årskurserna F-9, vilket är en ökning från nuvarande 450.

– Det är spännande att vara en del i Malmös tillväxt. Hyllie har utvecklats till en urban stadsdel med en egen karaktär där vi har haft förmånen att bygga både bostäder, kontor och anlägga parker. I alla projekt har miljö- och klimatsmarta lösningar varit viktigt och den nya skolan som vi nu påbörjar är inget undantag. En bra arbetsmiljö för personal och elever kommer att stå i fokus när vi tillsammans med Malmös stad skapar en skola för många generationer framåt, säger Thomas Ellkvist, VD MVB Syd AB.

Nya Malmö Internationella skola blir fyra våningar hög med en gul fasad i så kallat danskt slaget tegel. Utemiljön formas som grönskande rum för olika funktioner med bland annat utegym, bollsport och lek. Skolan beräknas stå klar sommaren 2024. Illustrationsbild från New Line Arkitekter

MVB är ett av de byggföretag som bygger flest skolor i Sverige. Enbart i Skåne bygger MVB just nu skolor och förskolor i Höör, Hässleholm, Malmö, Anderslöv och Bjärred