MVB:s projekt vinner Årets logistiketablering 2021

MVBs projekt Veddesta i Järfälla vinner Årets Logistiketablering 2021.


10 november, 2021
Det toppmoderna lagret på 16 900 kvm som vi byggt åt Corem är Sveriges första flervåningslager. Hyresgäst är MTAB som distribuerar och installerar high-tech-produkter och medicinisk utrustning samt även har kunder inom konst och museala föremål.

Juryns motivering:

“Premiumlogistik kräver hög standard i allt från lagerutformning och läge till transportflöden och personal, något Corem lyckats skapa för MTAB i Järfälla. Lagret är Sveriges första flervåningslager – en innovativ lösning på det skriande behovet av citynära logistikytor. Etableringen förbättrar MTABs flöden och relationen mellan parterna andas långsiktighet, med incitament att förbättra energiförbrukningen, bl a med solcellsfasad och en påkostad bergklimatanläggning.“
Foto från vänster Jesper Carlsöö – Corem, Jerker Holmgren – Corem och Simon Fors – MTAB
Fotograf Hilda Hultén.