MVB får nytt uppdrag för Bostadsbolaget i Göteborg

29 november, 2023

MVB har fått i uppdrag att totalrenovera ett flerbostadshus i stadsdelen Kortedala i Göteborg. Fastigheten är ett punkthus byggt i början av 1950-talet med ett tidstypiskt utseende som kommer att bevaras genom projektet.

Uppdraget är en option på tidigare avtal där två fastigheter på Kalendervägen ingick. Renoveringen av det första punkthuset pågår sedan ett par månader tillbaka och i februari 2024 påbörjas renoveringen av den andra fastigheten. Punkthuset i 9 våningar innehåller 35 lägenheter och kommer genomgå omfattande upprustning. Invändigt gås samtliga ytskikt över, kök och badrum ska bytas liksom samtliga stammar. På ett av våningsplanen är ambitionen att återbruka bland annat viss köksinredning och garderober. Den utvändiga renoveringen består av takbyte, tilläggsisolering, ny fasad, nya balkonger och fönster.

– Extra glädjande med den här fastigheten är att Bostadsbolaget valt att fokusera på återbruk. I hus ett återbrukas köksinredningen i en lägenhet och nu har man valt att utöka det arbetet till ett helt våningsplan. Det bidrar till att bevara husets ursprungliga utseende och är samtidigt bra ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Josefina Larsson Jarbring, arbetschef MVB Väst.

Entreprenaden utförs på uppdrag av Bostadsbolaget som är en av Sveriges största hyresvärdar och Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag. De har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och syftet med projektet är bland annat att öka den tekniska livslängden, minska underhållskostnaderna samt göra lägenheterna attraktiva för hyresgäster över lång tid.

Projektet är en totalentreprenad med en planerad projekttid mellan februari och oktober 2024.