MVB nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021

MVBs ombyggnadsprojekt Kv Jakob Mindre är nominerat till ROT-priset 2021


10 maj, 2021

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande är värden som tillmäts stor vikt i bedömningen. Vinnare av priset utses de 24 september.

Mer om projektet Kv Jakob Mindre