Säkerhetsdagen 28 april

MVB uppmärksammar byggbranschens fokusdag för en sund och säker arbetsmiljö.


28 april, 2021

Hur undviker vi ohälsosam arbetsbelastning, psykiskt och socialt såväl som fysiskt? Idag på branschens årliga säkerhetsdag är detta ett ämne som vi diskuterar och arbetar med på våra arbetsplatser. Säkerhetsdagen är en del i MVB:s kontinuerliga arbete inom arbetsmiljö och säkerhet.

Läs mer om Säkerhetsdagen på https://byggforetagen.se/vara-fragor/sakerhet/sakerhetsdagen/

Den 28 april är det även FN:s Internationella Arbetsmiljödag. Den Internationella Arbetsmiljödagen är en årlig internationell kampanj för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Byggbranschens Säkerhetsdag hålls varje år i anslutning till denna dag.