Stort fokus på återbruk när MVB förädlar fastighet åt Alecta Fastigheter i Stockholm

5 april, 2024

Alecta Fastigheters fastighet vid Fridhemsplan, Väktaren 35, genomgår för närvarande en omfattande utveckling för att framöver kunna inhysa hotell, restaurang, kontor och handel. MVB har fått uppdraget att genomföra fastighetens förvandling på totalt 21 000 kvm med höga ambitioner gällande återbruk och bevarande.

-Vi är stolta över att ha fått förtroendet att förädla Väktaren 35 och därmed bidra till att lyfta hela Fridhemsplan. Genom att sätta fokus på återbruk och bevarande förnyar vi inte bara denna ikoniska fastighet utan också tar ett steg framåt för en mer hållbar och ansvarsfull framtid, säger Tobias Lundberg, vd för MVB Öst.

Byggt 1964 och för närvarande ägt av Alecta Fastigheter, är Väktaren 35 en symbol för Stockholms arkitektur. Nu totalrenoveras den 60-åriga kontorsfastigheten samt byggs på med två våningar för att därefter rymma hotell, restaurang, café, kontor och handel. Det översta 11:e planet blir takrestaurang med panoramautsikt. Satsningens syfte är att göra huset mer publikt och tillgängligt och därmed tillföra området liv och rörelse över dygnets alla timmar.

I projektet ägnas särskild uppmärksamhet åt återbruk och bevarande av material för att minska miljöpåverkan. En stor del av det befintliga materialet kommer därför att återanvändas till nya interiörer och möbler i huset. Material och produkter som inte går att återanvända i projektet doneras till bland annat föreningar. Dessa donationer har hittills resulterat i minskade CO2-utsläpp på dryga 23 500 kg CO2e och stödjer projektets hållbarhetsmål.

– Det här är en fastighetsutveckling utöver det vanliga, även när det kommer till återbruk. Vi ska testa hur material i fastigheten kan återbrukas i inredning, som konst och ska varsamt bevara guldklimpar som dyker upp under rivningsarbetet.  Det vi inte kan använda i fastigheten ska vi försöka skänka bort. Det känns väldigt inspirerande att tillsammans med våra samarbetspartners bidra till ökad cirkularitet och minska avfallet, säger Helena Ågren som är övergripande ansvarig för projektet hos Alecta Fastigheter.

Rivning av befintlig interiör kommer att pågå under våren där sista etappen omfattar taket. Därefter påbörjas påbyggnaden som görs med en stomme i trä. Fasaden kommer att bevaras men rustas upp. Ambition är att fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM Bespoken Outstanding, den högsta nivån inom BREEAM med mycket höga krav på miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Nyligen blev det klart att designhotellkedjan Ruby Hotels kommer att etablera sitt första skandinaviska hotell i fastigheten med en yta på 8 000 kvm. Klart är även att varuhuset Åhléns flyttar tillbaka till fastigheten på en yta om ca 2 500 kvm.

Renoverings- och påbyggnadsarbetet av Väktaren 35 beräknas vara klart under 2026.

Här kan du läsa mer om Alectas projekt Fridhemsplan