MVB får Ullared att växa

16 maj, 2018

Falkenberg är en kommun positiv befolkningstillväxt och därmed stor efterfrågan på nya bostäder. Som ett led i att täcka behovet har Falkenbergs Bostads AB (FABO) gett MVB i uppdrag att bygga en ny flerfamiljsfastighet i Ullared.

Falkenbergs kommun har de senaste tre åren haft en befolkningstillväxt på 4,2 %, vilket är högre än Sverigemedel på 3,8 %. Kommunens vision är att öka antalet invånare från ca 44 000 till 50 000 fram till år 2030. Som en följd har Fabo tagit fram en ny tillväxtstrategi där målet är att bygga 500 nya bostäder fram till år 2025.

Kommunens största privata arbetsgivare är Gekås Ullared (ca 1 400 anställda). Gekås hart ökat sin omsättning varje år sedan starten 1963. Ullared som samhälle har drygt 700 invånare och har genom Gekås en stor inpendling. Nu planeras fler bostäder för att utveckla Ullared som samhälle. Fastigheten som MVB bygger kommer att omfatta sju våningar och innehålla 22 st lägenheter varav 6 st trygghetsboende samt lokaler för Socialförvaltningen inklusive en samlingssal för aktiviteter.

  • Vi är glada över att FABO gett MVB förtroendet och att kommunen satsar på nya hyresrätter även i mindre orter. Falkenbergs kommun har stora framtidsvisioner och vi ser fram emot att vara en del i den utvecklingen, säger Mattias Kågeby, Regionchef för MVB i Halland

Den nya fastigheten ska stå klar till maj  2020. FABO är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun.