Nyheter

FASADRENOVERING, VARBERG

9 mars, 2017

MVB har fått förtroendet av Sparbanken Varberg att utföra fasadrenovering på Sparbankshuset från 1890. Den ståtliga byggnaden, som ligger söder om Varbergs torg mittemot kyrkan, ritades av göteborgsarkitekten Johan Emil Billing. Bottenvåningen består av en rustik kvadermur av Varbergsgranit hämtad från ett brott vid Påskberget. Fasadrenoveringen slutförs under våren 2017. För mer information kontakta MVB Astor…

Läs mer

Markarbete Lerviks förskola, Lomma

17 februari, 2017

MVB har erhållit uppdraget att göra grundläggningen för ny förskola med tillhörande utemiljö och naturpark i Lomma. Beställare är Er-Ho Bygg AB. Projektet påbörjas i februari 2017 och ska vara klart till sommaren 2018. För mer information kontakta MVB Syd.

Läs mer

Nybyggnation kontor och minnesklinik, Malmö

15 februari, 2017

Vasakronan har gett MVB i uppdrag att bygga nytt kontor och minnesklinik på Priorn 5, Pildammsvägen i Malmö. Projektet påbörjas augusti 2017 och ska vara slutfört juni 2019. För mer information kontakta MVB Syd.

Läs mer

MVB bygger ny idrottshall i Stockholm

5 januari, 2017

MVB har fått i uppdrag av Fastighetskontoret, Stockholm Stad att på totalentreprenad uppföra Hjorthagshallen inom fastigheten Hjorthagen 1:5, Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. I entreprenaden ingår projektering, mark- och byggnadsarbeten. Projekteringen startar januari 2017 och produktionsstart är 1 maj. Projektet är färdigställt till 1 maj 2019. Läs mer om projektet. För mer information kontakta MVB ÖST.

Läs mer