Anneberg, Partille

14 december, 2020

Ombyggnad och renovering av två hus i Partille

Läs mer

Sveagatan, Göteborg

5 maj, 2020

Om- och tillbyggnad av lägenheter i en fastighet i Göteborg.

Läs mer

SGS Rosendal, Göteborg

3 april, 2020

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) har gett MVB i uppdrag att renovera två av deras hus i Rosendalsområdet i Göteborg. Rosendalsområdet, beläget på Studiegången, består av ett 20-tal huskroppar i SGSs regi med 704 lägenheter. Området byggdes på 70-talet och renoverades delvis under 80-talet. Fasad och utvändiga loftgångar renoverades 2005 – 2007. Tak renoverades 2009 –…

Läs mer